Aktywne półkolonie w mieście

W drugim tygodniu ferii zorganizowaliśmy zimowe półkolonie w mieście dla 60 uczestników. Wiele radości uczestnikom tegorocznych ferii przyniosły zmagania na lodowisku i wodne zabawy na basenie. W roku, w którym będziemy przeżywać 100 rocznicę odzyskania niepodległości, Ks.Krzysztof kierownik oratorium zaprosił na spotkanie z uczestnikami półkolonii Tomasza Steć, animatora naszego oratorium należącego do grupy rekonstrukcyjnej, który w bardzo interesujący sposób zaprezentował umundurowanie i uzbrojenie szeregowego polskiej armii na wschodzie w okresie II wojny światowej, a także umundurowanie szeregowego współczesnego wojska polskiego.