Sakrament Bierzmowania

 

 

 

 


Kandydat jest godny do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania jeśli w czasie przygotowań:

  • regularnie uczestniczył we Mszach świętych niedzielnych,
  • brał udział w katechezach i spotkaniach przygotowujących do bierzmowania (Spotkania odbywają się w kościele Matki Bożej – przy plebanii),
  • przystępował do Sakramentu Pokuty i Pojednania,
  • uczestniczył w nabożeństwach okresowych,
  • uczęszczał na lekcje katechezy szkolnej i katecheta nie ma wobec niego zastrzeżeń,
  • przyswoił wymagane prawdy i zasady wiary Kościoła Katolickiego oraz zna podstawowe modlitwy (podane przez księdza prowadzącego).

Bardzo ważne są świadectwa formacji duchowej i zaangażowania w życie Kościoła podjęte z własnej inicjatywy, jak np.: udział w rekolekcjach, pielgrzymkach pieszych, grupach wzrastania w wierze, przygotowywanie liturgii, pomoc potrzebującym, opieka nad chorymi i inne posługi Kościoła.