Dzieci i młodzież dziękują misjonarzom

W kolejnym dniu Misji Świętych, dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i średniej uczestniczyli w spotkaniach z księżmi misjonarzami i dziękowali im za głoszenie nauk wzmacniających ich wiarę.