Plan odwiedzin duszpasterskich, 21-25 stycznia 2019

Ks. Lucjan

21 stycznia – ul. Zaułek Fabryczny; Tylna; Kwiatowa; Duninów i Szkolna – od godz. 15:30

Ks. Darek

21 stycznia – ul. Środkowa (od końca); Jagodowa i Wrzosowa – od godz. 15:30
22 stycznia – ul. Sosnowa – od godz. 15:30
23 stycznia – ul. Świerkowa – od godz. 15:30
24 stycznia – ul. Gwarków (od Świerkowej) i Górnicza – od godz. 15:30
25 stycznia – ul. Trzebnicka – od godz. 15:30