Salezjanie Współpracownicy

CZYM JEST STOWARZYSZENIE?
Według zamysłu Jana Bosko Sto-warzyszenie miało powstać po to, by zadośćuczynić pragnieniu wielu osób żyjących w świecie. Święty wskazał dwa cele: pierwszy- dać możność doskonalenia się duchowego tym chrześcijanom, którzy nie mogą poświęcić się życiu zakonnemu; drugi – uczynić ich uczestnikami tego dobra, jakie salezjanie spełniają na chwałę Bożą i dla dobra młodych. Głównym zadaniem, obok pomocy salezjanom, miało być świadczenie pomocy Kościołowi, biskupom, proboszczom, pod przewodnictwem salezjanów we wszystkich dziedzinach mających na względzie dobro ubogiej młodzieży.
Ksiądz Bosko wskazał Współpracownikom szereg konkretnych zadań: nauczanie katechizmu, wyszukiwanie powołań, rozpowszechnianie prasy katolickiej, troskę o dzieci, modlitwę, świadczenie pomocy materialnej.

KIM SĄ SALEZJANIE WSPÓŁPRACOWNICY (SW)?
Salezjanie Współpracownicy to: ludzie dobrej woli, którzy poprzez przyrzeczenia wspaniałomyślnie odpowiadają na głos Pana, oddając swoje siły na rzecz młodzieży; gorliwi chrześcijanie, mężczyźni i kobiety, którzy idą za Chrystusem w służbie ubogiej i opuszczonej młodzieży; ludzie głębokiej wiary, którzy poprzez podejmowanie inicjatyw wychowawczych, modlitwę, pokutę, świadectwo życia przyczyniają się do kształtowania chrześcijańskiego oblicza świata; „salezjanie w Świecie”, którzy spełniają swoje własne powołanie do świętości w duchu Księdza Bosko.

KTO MOŻE ZOSTAĆ WSPÓŁPRACOWNIKIEM?
Salezjaninem Współpracownikiem może być każdy świecki katolik, mężczyźni i kobiety, niezależnie od wieku i stanu, możliwości czasowych i finansowych, posiadanych rzeczy i konta w banku.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY ZOSTAĆ SALEZJANINEM WSPÓŁPRACOWNIKIEM?
Aby nim być nie potrzeba, więc ślubów zakonnych i życia we wspólnocie. Każdy urzeczywistnia program apostolski Ks. Bosko w sposób odpowiedni dla swojej własnej sytuacji życiowej i swoich konkrettnych możliwości i dyspozycyjności, wnosząc do Rodziny Salezjańskiej specyficzne wartości swego stanu świeckiego, szanując tożsamość każdej innej jej Grupy. Dzięki takiemu ustawieniu sprawy wartości powołania świeckiego i charyzmatu salezjańskiego łączą się, przeplatają i wzajemnie ubogacają. Salezjanin Współpracownik uroczyście składa Przyrze-czenia – poprzedzone okresem przygotowania, trwającym od 1,5 roku do 2 lat. Zobowiązuje się wówczas do życia według ewangelicznego planu Stowarzyszenia i staje się jego pełnoprawnym członkiem.

O NAS
Początki Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników w Chocianowie sięgają 1988r. Obecnie w skład Stowarzyszenia wchodzi 11 osób zwanych członkami czynnymi (Marta Budzeń, Anna Jabłońska, Ewa Steć, Grażyna Budzeń, Kazimiera Falkiewicz, Maria Łobodziec, Jadwiga Maziak, Zofia Orłowska, Aleksandra Smalec, Hanna Urbiak, Stefania Walaszczyk oraz 9 osób, które z uwagi na stan zdrowia nie uczestniczy czynnie w pracy na rzecz dzieci i młodzieży (Helena Buchaniec, Władysława Dziura, Helena Fiutowska, Janina Hrynczyszyn, Karolina Kalinowska, Katarzyna Krasińska, Genowefa Kulik, Maria Narewska, Janina Kaliska.

Delegatem Lokalnym Stowarzyszenia jest ksiądz Dziekan Zbigniew Szymerowski. Stowarzyszenie jest podzielone na trzy apostolaty: – cierpienia i modlitwy, w skład którego weszły starsze i chore Współpracownice i którego zadaniem jest modlitewne wsparcie aktywnych członków, – liturgiczny składający się z członkiń animujących śpiew i przygotowujących czytania na coroczne Apele majowe przy figurce Matki Bożej, drogę krzyżową, Msze święte, – oratorium, którego rolą jest wspomaganie księży w prowadzeniu Oratorium dziecięcego.

Salezjanie Współpracownicy w Chocianowie: • odmawiają codziennie różaniec w intencji dzieci i młodzieży, • wspomagają Oratorium dziecięce, • wspomagają materialnie najuboższą młodzież i dzieci naszej parafii, • prowadzą rozważania na apelach majowych, • organizują śniadania po Mszy św. Roratniej, • uczestniczą w różnego rodzaju akcjach przeprowadzanych w parafii, • angażują się w działalność misyjną, • spotykają się co miesiąc na wspólnej Mszy św. • opiekują się bibliotekę parafialną.

Nowa Rada Lokalna Salezjanów Współpracowników w Chocianowie
W dniu16.02.2014r. na okres trzech kolejnych lat została powołana nowa Rada Lokalna Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników w Chocianowie.  Koordynatorem Lokalnym Stowarzyszenia została pani Maria Łobodziec. Administratorem – pani Grażyna Budzeń. Nowej Radzie życzymy wytrwałości, opieki Matki Bożej i ks. Bosko.

ZAPROSZENIE
Cechą powołania chrześcijańskiego jest spotkanie, osobisty kontakt przyjaźni, który wypełnia serce i przemienia życie. Tym przemieniającym spotkaniem jest wiara, która ożywiona miłością czyni wiernych i wspólnoty chrześcijańskie propagatorami Dobrej Nowiny Ewangelii Jezusa.

ZAPOZNAJ SIĘ – ZOSTAŃ – ZACZNIJ DZIAŁAĆ
Wszystkich chętnych, którzy chcieliby przystąpić do Stowarzyszenia zapraszamy na comiesięczne zebrania, które odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca w kawiarence parafialnej o godzinie 16.00.

MODLITWA DO KSIĘDZA BOSKO
Ojcze i Nauczycielu młodzieży, Święty Janie Bosko,
uległy darom Ducha i otwarty na rzeczywistość twojego czasu
byłeś dla młodzieży, zwłaszcza tej bezbronnej i ubogiej,
znakiem miłości i Bożym ulubieńcem.
Bądź naszym przewodnikiem na drodze przyjaźni z Panem Jezusem tak,
abyśmy mogli odkryć w Nim i w Jego Ewangelii
sens naszego życia i źródło prawdziwego szczęścia.
Dopomóż nam odpowiedzieć godziwie i całym sobą
na powołanie, którym obdarzył nas Bóg,
abyśmy w codziennym życiu byli budowniczymi jedności,
i współpracowali z entuzjazmem,
w jedności z całym kościołem, wznosząc cywilizację miłości.
Wyjednaj nam łaskę, wytrwałości, aby godnie przeżywać życie
chrześcijańskie, według ducha błogosławieństw;
i spraw, abyśmy prowadzeni przez Maryję Wspomożycielkę,
mogli kiedyś znaleźć się z tobą w wielkiej niebiańskiej rodzinie.
Amen.