Parafia

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników

Według zamysłu św. Jana Bosko Stowarzyszenie miało powstać po to, by zadośćuczynić pragnieniu wielu osób żyjących w świecie. Święty wskazał dwa cele: pierwszy – dać możność doskonalenia się duchowego tym chrześcijanom, którzy nie mogą poświęcić się życiu zakonnemu; drugi – uczynić ich uczestnikami tego dobra, jakie Salezjanie spełniają na chwałę Bożą i dla dobra młodych.

Dowiedz się więcej

Służba Liturgiczna

Grupa chłopców, którzy razem z rodzicami chcą bardziej odpowiedzialnie traktować sprawy wiary. Tworzą ją lektorzy, ministranci starsi, młodsi oraz ci, którzy dopiero się przygotowują do tej służby. Obowiązkowe zbiórki formacyjne dla lektorów i przygotowujących się do tej posługi w poniedziałki o godz. 19:00, dla ministrantów w poniedziałki o godz. 16:00 oraz dla kandydatów we wtorki o godz. 16:00. Opiekunem Służby Liturgicznej jest ksiądz Adam Jarząbek.

Jest też niewielka grupa Ministrantów Seniorów, którzy zostali przyjęci do Stowarzyszenia Byłych Wychowanków Salezjańskich. Zapraszamy serdecznie także innych Panów, którzy byli kiedyś Ministrantami w naszej parafii.

Oratorium św. Jana Bosko

Małe Oratorium

Zaprasza w soboty od 10:00 od 13:00 dzieci, które oprócz rozrywki mogą brać udział w konkursach, modlitwie oraz dostać coś słodkiego.

Oratorium Młodzieżowe

To grupa młodych ludzi, uczących się, studiujących i pracujących spotykających się w piątki od 19:00 do 21:00.

Żywy Różaniec

To grupy Pań i Panów oraz Młodzieży wspólnie odmawiających modlitwę różańcową. W naszej parafii jest 26 Kół Różańcowych.

Oaza Domowego Kościoła

To rodziny naszej parafii, które przez pogłębianie żywej wiary i przyjęcie Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela w życiu osobistym, chcą kształtować życie chrześcijańskie w swoich rodzinach, a także dawać o nim świadectwo.

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa

Należą tu osoby, które przez osobistą adorację wynagradzają Sercu Jezusowemu za grzechy i zniewagi osobiste i społeczne wyrządzane przez chrześcijan.

Stowarzyszenie Krwi Chrystusa

Około 35 osób czcicieli Najdroższej Krwi Chrystusa przelanej za nasze zbawienia na drzewie Krzyża.

Parafialny Zespół „CARITAS”

Jest to Zespół Charytatywny, który chce jeszcze bardziej objąć troska duchową i materialną parafian najbardziej potrzebujących. Tworzy go, jak na początek, kilkanaście chętnych osób. A one, jak zawsze ośmielają się pokornie liczyć na ofiarne serca naszych Czcigodnych Parafian. Przy końcu sierpnia ubiegłego roku Parafialne Caritas zorganizowała „Piknik Rodzinny” z zabawami dla dzieci i niespodziankami.

Chór Parafialny

Opiekunem i prowadzącą ten zespół parafian jest Pani Organistka mgr Lidia Mazur. Próby chóru odbywają się dwa razy w tygodnie; we wtorki i piątki, po wieczornej Mszy świętej. Chór coraz częściej swoim śpiewem uświetnia świętą liturgię w naszej wspólnocie parafialnej. Wciąż jednak zapraszamy chętne osoby; Panie i Panów, z dobrymi głosami, do zasilenia śpiewaków.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Miriam”

Naszym celem jest pogłębianie i umacnianie wiary, ciągłe nawracanie się, poznawanie i naśladowanie Jezusa Chrystusa. Pragniemy odkrywać radość bycia chrześcijaninem, dzielić się tą radością z innymi. Uczymy się otwartości na natchnienia Ducha Świętego.

Wsłuchani w Boży głos, w żywe Słowo rozeznajemy, by głosić Królestwo Boże, być świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa i w Jego miłości odnaleźć pokój i szczęście.

Dowiedz się więcej

Odpusty w naszej parafii w roku 2024

1 maja: Odpust w kościele św. Józefa (w Rynku).
7 czerwca: Odpust w kaplicy filialnej w Nowej Kuźni – Najświętszego Serca Jezusowego.
15 sierpnia: Odpust parafialny – Wniebowzięcia N.M.P. (kościół Matki Bożej).
24 listopada: Odpust w kaplicy filialnej w Pasterniku – Chrystusa Króla Wszechświata.