Duszpasterze

ks. Stanisław Łobodziec SDB

Dziekan Dekanatu Chocianów
Proboszcz
Dyrektor Wspólnoty Zakonnej

ks. Adam Jarząbek

Wikariusz parafii
Katecheta szkolny
Opiekun Służby Liturgicznej

ks. Marcin Giemzik

Katecheta szkolny
Kierownik oratorium
Opiekun scholi parafialnych

ks. Władysław Biczysko

Duszpasterz na filiach
Opiekun Koła Radia Maryja
Opiekun Wspólnoty Domowego Kościoła
Opiekun Stowarzyszenia Krwi Chrystusa

ks. Lucjan Gruszczyński SDB

Duszpasterz