Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników

Czym jest Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników?

Według zamysłu św. Jana Bosko Stowarzyszenie miało powstać po to, by zadośćuczynić pragnieniu wielu osób żyjących w świecie. Święty wskazał dwa cele: pierwszy – dać możność doskonalenia się duchowego tym chrześcijanom, którzy nie mogą poświęcić się życiu zakonnemu; drugi – uczynić ich uczestnikami tego dobra, jakie Salezjanie spełniają na chwałę Bożą i dla dobra młodych. Głównym zadaniem, obok pomocy Salezjanom, miało być świadczenie pomocy Kościołowi, biskupom, proboszczom, pod przewodnictwem Salezjanów, we wszystkich dziedzinach mających na względzie dobro ubogiej młodzieży.

Ksiądz Bosko wskazał Salezjanom Współpracownikom szereg konkretnych zadań: nauczanie katechizmu, wyszukiwanie powołań, rozpowszechnianie prasy katolickiej, troskę o dzieci, modlitwę, świadczenie pomocy materialnej.

Kim są Salezjanie Współpracownicy?

Salezjanie Współpracownicy to:

  • ludzie dobrej woli, którzy poprzez przyrzeczenia wspaniałomyślnie odpowiadają na głos Pana, oddając swoje siły na rzecz młodzieży;
  • gorliwi chrześcijanie, mężczyźni i kobiety, którzy idą za Chrystusem w służbie ubogiej i opuszczonej młodzieży;
  • ludzie głębokiej wiary, którzy poprzez podejmowanie inicjatyw wychowawczych, modlitwę, pokutę, świadectwo życia przyczyniają się do kształtowania chrześcijańskiego oblicza świata; – „Salezjanie w świecie”, którzy spełniają swoje własne powołanie do świętości w duchu Księdza Bosko.

Kto może zostać współpracownikiem?

Salezjaninem Współpracownikiem może być każdy świecki katolik, mężczyźni i kobiety, niezależnie od wieku i stanu, możliwości czasowych i finansowych, posiadanych rzeczy i konta w banku.

Co trzeba zrobić, aby zostać Salezjaninem Współpracownikiem?

Aby nim być nie potrzeba, więc ślubów zakonnych i życia we wspólnocie. Każdy urzeczywistnia program apostolski Ks. Bosko w sposób odpowiedni dla swojej własnej sytuacji życiowej i swoich konkretnych możliwości i dyspozycyjności, wnosząc do Rodziny Salezjańskiej specyficzne wartości swego stanu świeckiego, szanując tożsamość każdej innej jej Grupy. Dzięki takiemu ustawieniu sprawy wartości powołania świeckiego i charyzmatu salezjańskiego łączą się, przeplatają i wzajemnie ubogacają. Salezjanin Współpracownik uroczyście składa Przyrzeczenia – poprzedzone okresem przygotowania, trwającym od 1,5 roku do 2 lat. Zobowiązuje się wówczas do życia według ewangelicznego planu Stowarzyszenia i staje się jego pełnoprawnym członkiem.

O nas

Początki Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników w Chocianowie sięgają 1988r. Delegatem Lokalnym Stowarzyszenia jest ksiądz Dziekan Stanisław Łobodziec.

Salezjanie Współpracownicy w Chocianowie:

  • odmawiają codziennie różaniec w intencji dzieci i młodzieży,
  • wspomagają Oratorium dziecięce,
  • wspomagają materialnie najuboższą młodzież i dzieci naszej parafii,
  • organizują śniadania po Mszy św. Roratniej,
  • uczestniczą w różnego rodzaju akcjach przeprowadzanych w parafii,
  • angażują się w działalność misyjną – spotykają się co miesiąc na wspólnej Mszy Świętej.

Zapoznaj się – zostań – zacznij działać

Cechą powołania chrześcijańskiego jest spotkanie, osobisty kontakt przyjaźni, który wypełnia serce i przemienia życie. Tym przemieniającym spotkaniem jest wiara, która ożywiona miłością czyni wiernych i wspólnoty chrześcijańskie propagatorami Dobrej Nowiny Ewangelii Jezusa.

Modlitwa do księdza Bosko

Święty Janie Bosko,
Ojcze i Nauczycielu młodzieży,
posłuszny darom Ducha i otwarty na rzeczywistość swoich czasów
byłeś dla młodzieży, zwłaszcza tej bezbronnej i ubogiej,
znakiem miłości i troskliwości Boga.
Bądź nam przewodnikiem
na drodze przyjaźni z Panem Jezusem,
abyśmy mogli odkryć w Nim i w Jego Ewangelii
sens naszego życia
i źródło prawdziwego szczęścia.
Dopomóż nam odpowiedzieć hojnie na powołanie,
które otrzymaliśmy od Boga,
abyśmy w codziennym życiu
byli budowniczymi jedności
i współpracowali z entuzjazmem,
w jedności z całym Kościołem,
w tworzeniu cywilizacji miłości.
Wyjednaj nam łaskę wytrwałości
w jak najgłębszym przeżywaniu życia chrześcijańskiego
według ducha błogosławieństw;
i spraw, abyśmy, prowadzeni przez Maryję Wspomożycielkę,
mogli kiedyś znaleźć się z Tobą
w wielkiej niebiańskiej rodzinie.
Amen.