Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest święty jest fundamentem życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni z grzechu pierworodnego i od wszelkiego grzechu, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.

Sakrament Bierzmowania

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy, zatem wyjaśnić wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób, jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Pogrzeb osoby wierzącej

Rodzina osoby zmarłej powinna przed pogrzebem przygotować się do pełnego uczestnictwa w ceremonii żałobnej. Ponieważ na ceremonie składa się celebracja Mszy Świętej żałobnej w kaplicy cmentarnej, dlatego wskazane jest przyjęcie Komunii Świętej. Rodzina ma okazję przygotować się do tego momentu poprzez sakrament pojednania, który jest sprawowany w naszym kościele podczas każdej Mszy Świętej.