Sakrament Chrztu Świętego

Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:

  • Świadectwo urodzenia dziecka.
  • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców.
  • Zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego.
  • Dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania).

Chrzestni

Można wybrać dwoje chrzestnych (matkę i ojca chrzestnych).

Przyjmujący chrzest powinien mieć chrzestnego. Ma on towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami, ma przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie, odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Dopuszczenie na chrzestnego

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1. Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada do tego wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2. Ukończył 16 lat;
3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej;
5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest;
6. Uwaga! Do godności chrzestnego nie może być dopuszczona osoba aktualnie żyjąca w konkubinacie lub tylko w związku cywilnym.

Czas zgłoszenia

Dwa tygodnie przed zamierzonym terminem chrztu.

Czas chrztu w naszej parafii

W drugą i ostatnią niedzielę miesiąca – na Mszy Św. o godz. 13:00.

Konferencje dla rodziców i chrzestnych (obowiązkowe) w sobotę przed niedzielą chrztu, po wieczornej Mszy Świętej, ok. godz. 18:30.

Rzeczy potrzebne do chrztu

  • gromnica,
  • biała szata.