Sakrament Małżeństwa

Czas załatwienia formalności przedślubnych        

Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem.

Zapowiedzi

Każde zamierzone małżeństwo należy podać do publicznej wiadomości, nie tylko z tej racji, że wierni są w sumieniu obowiązani wyjawić znane im przeszkody, ale także, dlatego, że małżeństwo winno być faktem znanym wspólnocie parafialnej, do której należą narzeczeni.

Dokumenty

  1. Metryka chrztu świętego wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza.
  2. Świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu).
  3. Świadectwo z katechezy z ostatniej klasy.
  4. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
  5. Dowód osobisty.
  6. Jeśli narzeczeni pragną zawrzeć małżeństwo konkordatowe dostarczają trzy egzemplarze zaświadczenia sporządzonego przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych.

Po zgłoszeniu się na 3 miesiące przed ślubem do kancelarii parafialnej ma miejsce spisanie protokołu kanonicznego, danie na zapowiedzi. Należy bezpośrednio po tym zgłoszeniu odbyć spowiedź świętą przygotowującą do sakramentu małżeństwa.

Świadek ślubu

Do spisania aktu ślubu potrzebne są dane świadków (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania).

Godną rzeczą jest, aby ci, którzy zostali wybrania na świadków wcześniej odbyli również sakramentalną spowiedź, aby w czystości swego serca mogli towarzyszyć tym, przez których zostali wybrani i obdarzeni tak ogromnym zaufaniem.

Ważne informacje

UWAGA: Zmianę dotyczącą daty (godziny) ślubu lub jego odwołanie należy niezwłocznie zgłosić w kancelarii parafialnej. Parafia ma na wyposażeniu tylko krzesła z klęcznikami dla Małżonków i świadków oraz czerwony dywan. Dekoracje (w tym kwiaty) we własnym zakresie.